March 17, 2020

روز ‌یکشنبه تاریخ ۲۵حوت سال ۱۳۹۸، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و بنیاد معارف کشور ترکیه از سوی روئسای هر دو نهاد امضا شد.

March 17, 2020

روز ‌شنبه تاریخ 24حوت سال ۱۳۹۸، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پوهنتون بغلان از سوی روئسای هر دو نهاد امضا شد.

March 11, 2020

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به منظور پیشبرد امور، روز سه‌شنبه تاریخ 17 حوت سال 1398 طی مجلسی در دفتر معاونیت امورعلمی پوهنتون، چهار تن از استادان مجرب و یک تن

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD