بحث روی پیشرفت کار و تدابیر مقدماتی ژورنال

13 Jan, 2020

    روز چهارشنبه تاریخ 18/10 /1398 به منظور پیشرفت کار تدابیر مقدماتی ژورنال بین المللی این پوهنتون، چهارمین نشست در ریاست دفتر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید. این مجلس با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رییس پوهن

معرفی محترم پوهندوی ذکیه ظاهر شریفان به حیث معاون امور محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

11 Jan, 2020

 در این مجلس که به روز سه‌شنبه تاریخ 17 جدی برگزار شده بود ، محترم بوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند جمشیدخان رشیدی معاون امور علمی، محترم پوهاند فضل‌الحق فضل معاون اسبق امور محصلان، محترم عبدالخالق حیدری معاون مالی اد

برنامه شهروند فعال

04 Jan, 2020

در ادامه ورکشاپ شهروند فعال که به تاریخ 15/7/1397 در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید، دور دوم این ورکشاپ به روز یک شنبه مورخ 1 جدی 1398، در کتابخانه دیپارتمنت جامعه شناسی این پوهنتون از طریق معاونیت محصلان به همکاری بریتش کنسل (Brit

قدردانی هیأت رهبری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی از رییس کمپنی نوبل کیوب و همکاران شان

04 Jan, 2020

روز چهار شنبه تاریخ 4 جدی سال1398، طی مجلسی در دفتر ریاست پوهنتون، از محترم امیر محمد فیضی رییس کمپنی نوبل کیوب و همکاران شان تقدیر شد.

Pages