اطلاعیه اخذ امتحان ماستری ادبیات دری و پشتو پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

23 Oct, 2019

اطلاعیه
به اطلاع داوطلبان امتحان برنامه ماستری ادبیات ( پشتو و دری) پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی رسانیده میشود که به روز دوشنبه مورخ 6 عقرب سال روان جهت ثبت معلومات بایومتریک و اخذ کارت امتحان به ادیتوریم پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی مراجعه نمایند.
امتحان داوطلبان به روز سه شنبه مورخ 7 عقرب ساعت 2:00 بعد از ظهر در تعمیر 100 اتاقه پوهنتون مذکور اخذ میگردد.
----------------------------------------------------------------------------------