محفل افتتاح مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

Date
01 عقرب, 1397
Time
04:15 ق.ظ01
Event Type
Conference
Location
Kabul Education University
Description

روز چهار شنبه تاریخ 25 میزان سال روان، مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به کمک وهمکاری ادارۀ محترم(HEDP)، با حضور داشت محترم پوه