امضای تفاهمنامه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و بنیاد معارف ترکیه

17 Mar, 2020

روز ‌یکشنبه تاریخ ۲۵حوت سال ۱۳۹۸، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و بنیاد معارف کشور ترکیه از سوی روئسای هر دو نهاد امضا شد. هدف از این تفاهمنامه معرفی محصلان به صفت کار آموز و زمینه سازی کار برای فارغ التحصیلان این پوهنتون در مکاتب بنیاد معارف کشور ترکیه در افغانستان گفته شده است.

درمجلس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم شاکر وایووت رئیس بنیاد معارف ترکیه در افغانستان، همکاران شان و تعدادی از استادان این پوهنتون حضورداشتند.