قدردانی هیأت رهبری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی از رییس کمپنی نوبل کیوب و همکاران شان

04 Jan, 2020

روز چهار شنبه تاریخ 4 جدی سال1398، طی مجلسی در دفتر ریاست پوهنتون، از محترم امیر محمد فیضی رییس کمپنی نوبل کیوب و همکاران شان تقدیر شد. در این مجلس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون مالی و اداری پوهنتون و تعدادی از کارمندان بخش اداری حضور داشتند.

در ابتدا محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، در سخنان خویش از محترم امیرمحمد فیضی رییس کمپنی مذکور و همکاران شان، در ارتباط  با آگاهی دهی از ورکشاپ سیستم های ضد حریق که قبلاً در این پوهنتون دایر نموده بودند، ستایش به عمل آوردند و برنامه مذکور را با اهمیت و حیاتی خواند. بعد از آن محترم امیرمحمد فیضی و همکاران شان، به نوبه خویش از هیأت رهبری پوهنتون تشکر نمودند. جلسه با اهدای تحسین‌ نامه از جانب هیأت رهبری پوهنتون برای شان خاتمه یافت.