معرفی چهار تن استاد به آمریت های کادری و یک تن کارمند در بخش اداری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

11 Mar, 2020

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به منظور پیشبرد امور، روز سه‌شنبه تاریخ 17 حوت سال 1398 طی مجلسی در دفتر معاونیت امورعلمی پوهنتون، چهار تن از استادان مجرب و یک تن کارمندان اداری را در بخش های ذیل معرفی نمودند:

  1. محترم پوهاند فضل الحق فضل منحیث آمر تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری)
  2. محترم پوهاند محمد زبیرعمری منحیث معاون پوهنځی زبان و ادبیات
  3. محترم پوهنمل نرگس ستانکزی منحیث آمر مرکز تحقیقات علمی استادان
  4. محترم پوهنیار امین منلی منحیث آمر تضمین کیفیت
  5. محترم راضیه عمر منحیث آمر خدمات محصلان

در این مجلس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند جمشیدخان رشیدی معاون امور علمی، محترم عبدالخالق حیدری معاون مالی اداری، محترم پوهندوی ذکیه ظاهر شریفیان معاون امور محصلان، استادان پوهنځی‌های نه گانه و همچنان تعدادی از کارمندان اداری حضور داشتند، در ابتدای مجلس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، از دورۀ کاری  چندین سال محترم پوهنوال محمد عتیق مموزی مسؤول قبلی بخش ماستری این پوهنتون به خوبی یادآوری کردند و از ایشان تشکری نمودند. بعد از مجلس اشخاص فوق الذکر رسماً در دفاتر کاری شان معرفی و به کار خویش آغاز نمودند. وهمچنین ضمن تبریکی وظایف جدید برای مسؤولان بخش های مذکور، اطمینان داده شد که از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهند کرد،  مجلس با موفقیت و دعای خیر به پایان رسید.