همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۱:۵۷
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                      کمپیوتر ساینس
 دیپارتمنت                :  سیستم های معلوماتی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۱:۱۸
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     علوم تربیتی و مسلکی
 دیپارتمنت                :  مدیریت آموزشی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400 . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۱:۲
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     روانشناسی
 دیپارتمنت                :  روانشناسی عمومی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/4/6 الی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۰:۵۲
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     علوم طبیعی
 دیپارتمنت                :  کیمیا                     دو  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/4/6 الی 1400/5/6 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۰:۱۳
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                      زبان و ادبیات
 دیپارتمنت                : پشتو            دو  بست 
برای بار :                  
دوم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/3/25 الی 1400/4/5   . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۰:۷
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و یا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     روانشناسی
 دیپارتمنت                :  روانشناسی عمومی           یک  بست 
برای بار :                  
سوم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/3/29 الی 1400/4 . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۱۵:۱۷
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه ماستر ، داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     روانشناسی
 دیپارتمنت  :               روانشناسی عمومی           یک  بست 
برای بار :                  
دوم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/3/3 الی 1400/3/13  . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ - ۱۴:۲۶
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه ماستر ، داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                    علوم طبیعی
 دیپارتمنت  :               فزیک                   
دو  بست 
برای بار :                 
پنجم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/3/1الی  1400/3 . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۱:۵۳
Background image

به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ! اعلان (1) بست رتبه پنجم لابرانت کمپیوتر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی .

ریاست پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی بمنظور سپردن کاربه اهل آن و تطبیق پروسه رتبه ومعاش وتحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به تعداد (1) . . .

Pagination