همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۵:۴۳
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه ماستر ، داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                      علوم طبیعی  
 دیپارتمنت  :               ریاضی                    یک  بست 
برای بار :                  سوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1399/12/10 الی  1399 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۴:۱۴
Background image

به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ! اعلان (1) بست رتبه پنجم لابرانت کمپیوتر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی .

ریاست پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی بمنظور سپردن کاربه اهل آن و تطبیق پروسه رتبه ومعاش وتحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به تعداد (1) . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۳:۱۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                   زبان وادبیات  
 
دیپارتمنت  :               دری                    یک  بست 
برای بار :                  سوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1399/12/3 الی 1399/12 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۳:۱۱
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                   علوم تربیتی و مسلکی
 
دیپارتمنت  :               تعلیم و تربیه                    یک  بست 
برای بار :                  سوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1399/12 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۳:۴
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                   علوم طبیعی
 
دیپارتمنت  :               فزیک                      یک  بست 
برای بار :                  سوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1399/12/5 الی 1399/12 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۵:۴۹
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              زبان وادبیات    
 
دیپارتمنت :                              دری          یک  بست 
برای بار :               سوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1399/11/22الی1399/12/2 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۵:۴۳
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم اجتماعی    
 
دیپارتمنت  :                  جغرافیه               یک  بست 
برای بار :               سوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1399/11/22الی1399/12/2 . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۴:۶
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             فزیک                یک  بست 
برای بار :               دوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/21الی1399/12/1 درخواستي . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ - ۹:۲
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             محیط زیست                 یک  بست 
برای بار :               1 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/8 الی1399/11/28 درخواستي . . .

Pagination