اعلان بست کادرعلمی

sreu_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ - ۹:۱۵
work logo

Publish Date

Closing Date

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی درسال 1399 در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی: تعلیمات اختصاصی، دیپارتمنت: روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان یک بست.

پوهنځی: تعلیمات اختصاصی، دیپارتمنت: روانشناسی و تعلیم و تربیه عقب ماندهای ذهنی یک بست.

متقاضيان ازتاريخ 1399/05/23 الی 1399/06/02 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي نمرات، اعلان از وب سايت وزارت تحصیلات عالی و یا ‍پوهنتون، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی تسليم نمايند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies