بیوگرافی آمر تحصیلات فوق لیسانس


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم : فضل‌الحق

تخلص : فضل

سال تولد :۱۳۴۳

رتبه علمی : پوهاند

سکونت اصلی : پروان

سکونت فعلی :کابل

شماره تماس : ۰۷۴۴۳۲۸۲۵۲

ادرس الکترونیکی : Fazelhaqu.fazel@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

تحصیلات:

تحصیلات دوکتورا  : شامل برنامه دکتورای فارسی دری دانشگاه کابل ۱۳۹۸ 

تحصیلات ماستری  : پوهنتون کابل ۱۳۸۶  

  تحصیلات عالی : زبان وادبیات دری انستیتوت پیداگوژی کابل

مکتب : دوره ابتدائیه : مکتب ابتدائیه بیهقی دورۀ متوسطه و لیسه: عبدالغفور ندیم، لیسه خیرخانه و لیسه نادریه ۱۳۶۱

------------------------------------------------------------------------------------------------

آثار و مقالات علمی:

 • سیمرغ و سیمای آن در شاهنامه فردوسی
 • اهمیت حماسی شاهنامه
 • عبدالقهار عاصی شاعر آزادی
 • آزادی در آیینه‌ی اشعار استاد خلیل الله خلیلی
 • تأملی بر ستاره و  سیاهی
 • سمبول و سهم آن در شعر نیما یوشیج
 • معانی رمز و کاربرد آن در ادبیات
 • زمینه های کاربردی تمثیل در منطق الطیر عطار
 • وجوه افتراق و اشتراک مثل و تمثیل
 • سمیرغ و سیمای آن در منطق الطیر عطار
 • همسویی های رفتاری عرفان ملامتی و مکتب سورریالیسم
 • فردوسی شناسی (کتاب درسی برای سمستر7صنوف 4 اختصاصی دری)
 • تصویرخضر(ع) دردیوان شمس
 • تآملی در زبان سمبولیک و نمادین عرفا
 • معرفت نفس از دید عرفانی مولانا جلال الدین محمدبلخی
 • رنگ سیاه وکاربرد آن در مثنوی معنوی
 • نگاهی به تاریخ ادبیات افغانستان (کتاب درسی تالیف پوهاند تاج محمد زریر)
 • مولاناشناسی (کتاب درسی برای سمستر8صنوف 4 اختصاصی دری)