تاریخچه مرکز تحصیلات فوق لیسانس-پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

   برنامه ماستری تعلیم و تربیه درسال 1387 مطابق سال 2008  غرض ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان پوهنځی‌های تعلیم و تربیه ی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مرکز و ولایات کشور به کمک مادی ومعنوی موسسه  USAID  و پروژه تحصیلات عالی()  Higher Education Project  ) یا ((HEP در چوکات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی پایه گذاری گردیده که  پروسه تدریس آن توسط پروفیسوران ورزیدۀ داخلی و خارجی با داشتن درجه علمی دکتورا پیش برده میشود

    طرح و دیزاین برنامه ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه کابل  یک پروسه عادی نبوده ایجاب مینمود تا نیازها ، ضرورت ها و اهداف مشخص میگردید زیرا بخش مهم اهداف پلان ستراتیژیک وزارت تحصیلات عالی رشد و انکشاف ظرفیت های استادان و کادرهای اکادمیک میباشد به همین منظور اولین تبادل نظر درین مورد بین وزارت تحصیلات عالی، پروژه تحصیلات عالی و پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 2007 آغاز گردید .طرح و ایجاد برنامه ماستری مورد توجه خاص مقامات عالی وزارت تحصیلات عالی قرار گرفت. در تفاهم با وزارت تحصیلات عالی در آغاز پروسه دو کمیتۀ تأسیس گردید که عبارت از تیم پلانگذاری برنامه ماستری  (AMPT)که در وزارت تحصیلات عالی به شمول جناب محترم معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی  محترم پوهاند محمد عثمان بابری و کمیتۀ طرح و دیزاین برنامه ماستری (AMDT ) که در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به شمول آمرین دیپارتمنت ها و استادان با تجربه شروع به فعالیت نمودند و برای مدت تقریباً یکسال به کار خستگی ناپذیر خویش با جدیت و تلاش  خا ص محترم داکتر وحید الله عمرمشاور برنامه ماستری پروژۀ تحصیلات عالی (HEP) به کار خود ادامه دادند که زحمات ایشان در ایجاد وادامه برنامه ما ستری تعلیم وتربیه فراموش ناشدنی خواهد بود

   ایجاد برنامه های  ماستری با طرح پلان و نصاب تعلیمی آن به وقت و کادرهای اکادمیک متخصص و با تجربه و مدیریت عالی ضرورت داشت و این کار باعث ایجاد هماهنگی بین ، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، پوهنتون کابل و پوهنتون ماساچوستس ایالات متحده امریکا (UMASS ) و وزارت تحصیلات عالی گردید.

    برنامه ماستری بعد از اخذ اجازه رسمی وتأیید نصاب تعلیمی آن از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی شروع به فعالیت نمود و  به تاریخ23 مارچ سال 2008  مطابق 3 حمل سال 1387 طی مراسم رسمی گشایش یافت که همزمان در شروع برنامه 22 تن محصل در گروپ اول از میان(92) تن کاندیدان مرکز و ولایات  توسط کمیته با صلاحیت پذیرش، انتخاب گردید.طوریکه در میان 22 تن محصل پذیرفته شده 11 تن آن از مرکز و 11 تن آن از ولایات و به همین ترتیب 11 تن ایشان از قشر اناث و 11 تن از قشر ذکور بودند که موافق به تمام معیارهای تعیین شده به اساس رقابت آزاد انتخاب شدند و محصلان مذکور با جدیت تمام و تعهد مسلکی عالی به دروس خویش آغاز نمودند

   برای پروسه تحقیق وتحریر تیزس پلان منظم طرح گردیده است .محصلان در ابتداء جهت انتخاب موضوع تحقیق ، موضوعاتی مختلف را پیشنهاد مینمایند و تلاش می کنند تا موضوعات را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند که یکی از پرابلم های تعلیم و تربیه در تحصیلات عالی و معارف باشد و راه های حل مناسب متکی به یافته های تحقیق عملی پیشنهاد نمایند .

   محصلان بعد از انتخاب موضوع پلان تحقیق را طرح و بعداً شروع به تحقیق می نمایند که در جریان تحقیق از مشوره های استادان رهنما برخوردار میگردند که  بعد از تکمیل نمودن تحقیق و تحریر تیزس از آن دفاع می نمایند و بعد از تأیید کمیته دفاع فارغ شناخته میشوند.

تیزس های ماستری محصلان در مرکز منابع  پروگرم ماستری و سایت GLP)) به اختیار مطالعه کنندگان قرار دارد.

     محصلان این برنامه توانسته اند مهارت های عالی را در ساحات ساختارکریکولم ،پلانگذاری ، تحقیق ، میتودهای جدید تدریس ، ارزیابی و ادارۀ تعلیمی بدست آورند. این برنامه از لحاظ کیفیت، معادل با برنامه های درسی پوهنتون UMASS ایالات متحدۀ امریکا میباشد.پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای خدمت هر چه بهتر برای پروسۀ تعلیم و تربیه و معارف یک تعداد استادان دارالمعلمین های مرکز و ولایات را که واجد شرایط برنامه بودند نیز به حیث محصل جذب نموده است که گواهی برارتباط ناگسستنی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل با وزارت محترم معارف را برملا میسازد که این استادان پس از فراغت مصدرخدمات ارزندۀ علمی و مسلکی برای مؤسسات خویش خواهند شد.

   ابتکار دیگریکه در این برنامه در نظر گرفته شده بودهمانا موجودیت کوتیچرها (استادان همکار)  از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و پوهنتون کابل در پهلوی استادان این برنامه بود که این خود یک امیدواری قوی برای ادامۀ برنامه درآینده توسط خود افغان ها گردید چنانچه کمک های موسسۀ USAID الی سال 2011 ادامه داشت وفعلاً فعالیت های  این برنامه توسط وزارت تحصیلات عالی وپوهنتون تعلیم وتربیه پیش برده میشود .

   خوشبختانه درسال 2011 در پهلوی برنامه ماستری تعلیم وتربیه برنامه ماستری در لسان انگلیسی تحت نام ( (MEd.TESOL نیز به کمک سفارت امریکا درچوکات پوهنتون تعلیم وتربیه ایجاد گردیده که الی ماه جولای سال 2014  با همکاری علمی واکادمیک پوهنتون اندیانای ایالات متحده امریکا ادامه یافته وفعلا این برنامه نیز توسط وزارت تحصیلات عالی وپوهنتون تعلیم وتربیه تمویل و پیش برده میشود.

الف: فعالیت‌ها و دست‌آوردهای برنامه‌های فوق لیسانس قرار ذیل است.

 • ترتیب و تنظیم سیستم فایلنگ مرکز فوق‌لیسانس همچنان تهیه لیست و اطلاعات لازم به هدف ساختن دیتابیس برای مرکز تحصیلات فوق لیسانس، وارد کردن اطلاعات دقیق مطابق اسناد به دیتابیس مرکز، منظم ساختن سافت تیزس‌ها و جابجای تیزس‌ها در کتابخانه مرکز فوق لیسانس به هدف سهولت و در دست‌رس قرار گرفتن تیزس‌ها برای محصلان برحال ماستری، تهیه و ترتیب جدول شهرت محصلان و توزیع آن به همه محصلان به هدف ساختن دیتابیس محصلان برحال و فارغان مرکز همچنان تهیه دیتابیس و پرنت جدول‌ها نتایج فارغان.
 • شرکت در جلسه مشترک وزارت معارف و تحصیلات عالی به هدف حل مشکلات مالی میان پوهنتون و وزارت محترم معارف.
 • تعقیب و جمع‌آوری دوسیه علمی استادان برنامه‌های ماستری.
 • تهیه و ترتیب ترانسکریپت نمرات و سرتفکیت فارغان.
 • تهیه و ترتیب اطلاعیه توزیع فورم ماستری و نشر آن در ویب سایت و صفحه رسمی فیسبوک پوهنتون،  برای بار دوم و سوم در ربع دوم سال 1399، رهنمای مراجعین در مورد اخذ فورم ماستری و لیست منابع از مرکز تحصیلات فوق‌لیسانس بصورت دوامدار در جریان ربع دوم سال 1399، آمادگی‌ها به هدف شروع دروس تشدیدی برنامه‌های ماستری، تهیه و ترتیب تقسیم اوقات صنوف ماستری و شریک کردن آن با استادان و محصلان به هدف شروع دروس به شکل حضوری-تشدیدی.
 • تهیه متن و محتوای بروشور مرکز تحصیلات فوق‌لیسانس.
 • تهیه و ترتیب احصائیه محصلان ماستری، تهیه و ترتیب تاریخچه مرکز تحصیلات فوق‌لیسانس،
 • تهیه و ترتیب حاضری و شقه برای استادان و جمع‌آوری شقه‌ها، توزیع گرید نمرات محصلان، جمع‌آوری فیس محصلان، تهیه و ترتیب راپور حق‌الزحمه استادان، کارمندان و اعضای بورد برنامه‌های فوق‌لیسانس،
 • تدویر جلسه با صنف دوم رهبری و مدیریت آموزشی به هدف پیشرفت کارهای تیزس ماستری محصلان.
 • آمادگی لازم در قسمت تهیه اسناد به هدف ارزیابی برنامه توسط ریاست نظارت وارزیابی وزارت تحصیلات عالی.
 • پیشنهاد و ثبت  برنامه رهبری و مدیریت آموزشی از مجموع برنامه‌ها به هدف اعتباردهی توسط ریاست تضمین کیفیت در آینده‌های نزدیک، تهیه اسناد برنامه ماستری رهبری و مدیریت آموزشی به هدف اعتباردهی توسط ریاست تضمین کفیت و اعتباردهی، تدویر جلسه با اعضای کمیته رهبری برنامه ماستری رهبری و مدیریت آموزشی به هدف آمادگی ها برای تهیه و ترتیب اسناد تضمین کیفیت.
 •  تهیه و ترتیب (124) فورم اخذ دیپلوم، طی مراحل مکتوب و اخذ یک 124 قطعه دیپلوم سفید از تهیه و تدارکات، چاپ 124 قطعه دیپلوم سفید جریان دارد.
 • نظارت از روند دروس‌ برنامه‌های ماستری و گزارش‌ آن به معاونیت علمی و ریاست پوهنحیف تدویر جلسات با استادان و محصلان به هدف رفع مشکلات درسی و تخنیکی، تماس دوام‌دار با نماینده‌های صنوف ماستری بصورت حضوری و همچنان از طریق واتسپ، ایمل و تماس مستقیم به هدف حل مشکلات درسی و تخنیکی محصلان، تماس دوامدار با استادان برنامه‌های فوق‌لیسانس به هدف رفع مشکلات دروس ماستری و اطمینان از پیشرفت نورمال درس‌ها،

ب: مرکز تحصیلات فوق‌لیسانس در برنامه سمستر خزانی سال 1399 خویش در مطابقت با پلان استراتیژیک پوهنتون قرار است، 5 صنف ماستری در رشته‌های تعلیم و تربیه، رهبری و مدیریت آموزشی، انگلیسی (TESOL)، ادبیات فارسی‌دری و ادبیات پشتو محصل جذب نماید و همچنان در برنامه‌های‌ دراز مدت مرکز تحصیلات فوق‌لیسانس کسب جواز چندین برنامه ماستری از جمله، ماستری بیولوژی، ماستری کیمیا، ماستری جامعه‌شناسی، ماستری ثقافت اسلامی وجود دارد و فعالیت‌ها در هماهنگی با پوهنحی‌های مربوطه به پیش می‌رود.

ج: همچنان در اهداف کوتاه مدت و دراز مدت مرکز تحصیلات فوق‌لیسانس، مدرن سازی سیستم اداری مرکز و همچنان بلند بردن کیفیت تدریس برنامه‌های از جمله اولویت‌های این مرکز محسوب می‌شود و فوق‌لیسانس خود را متعهد به تطبیق استانداردها در مطابقت با مقرره فوق‌لیسانس، مقرره تضمین کیفیت و دیگر لوایح و طرزالعمل‌ها میداند.