جلسه شورای علمی پوهنتون

sreu_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ - ۱۱:۴۵
سیس

شورای علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به روال عادی، به ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹، دردفتر ریاست پوهنتون، تحت ریاست محترم پوهنوال لیلما شریفی یما دایرشد. روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

۱. رئیس پوهنتون در آغاز صحبت های شان از آغاز دروس حضوری سمستر در پانزدهم ماه حوت خبر داده افزودند که روسای محترم پوهنځی و آمرین دیپارتمنت در زمینه آماد‌ه‌گی لازم خویش را داشته باشند. همچنان از روسای پوهنځی و آمرین دیپارتمنت تقاضا نمود که فورم نظارت سالانه خویش را هرچه عاجل تکمیل و به آمریت تضمین کیفیت پوهنتون ارسال نمایند و معاون امور علمی پوهنتون مکلف است تا برنامه مرور دوره یی پوهنتون را مطابق تقسیم اوقات از قبل تعیین شده پیگیری و در قسمت تکمیل فورم های مرور دوره یی هدایت لازم نمایند. رئیس پوهنتون تاکید نمودند که فورم های ارزیابی استادان توسط محصلان و آمر دیپارتمنت، آمرین دیپارتمنت توسط روسای پوهنځی، روسای پوهنځی توسط معاون امور علمی و معاونین پوهنتون توسط رئیس پوهنتون با تحلیل آن الی اخیر سال ۱۳۹۹ تکمیل گردد، همچنین رئیس پوهنتون در قسمت برگزاری ورکشاپ های علمی در سطح پوهنتون ازطرف آمریت مرکز انکشاف مسلکی استادان استقبال نموده افزودند که منبعد آمریت های محترم که خواهان برگزاری ورکشاپ های علمی هستند درتفاهم با مرکز انکشاف مسلکی استادان کارهای خویش را تنظیم نمایند تا از برگزاری ورکشاپ ها به طور هم زمان جلوگیری صورت گیرد و از آمریت تحقیق و استادان محترم که در قسمت راه اندازی ورکشاپ تحقیق در هفته گذشته ابتکار عمل نشان دادند اظهار سپاس و قدردانی نمودند. همچنان در جریان صحبت های شان از تقدیر محصلان کارآموز پوهنتون که از طرف وزارت تحصیلات عالی مورد ستایش قرار گرفته بودند یاد آورشدند و در اخیر صحبت های خویش از استادان پوهنتون تقاضا نمودند که در سیمینارهای بین المللی که ازطرف وزارت تحصیلات عالی به همکاری دیگر نهاد ها درسطح کشور برگزار میگردد، اشتراک فعال داشته باشند.

۲. ایجاد دیپارتمنت آموزش کمپیوتر در چوکات پوهنځی کمپیوتر ساینس، نصاب تحصیلی دیپارتمنت مذکور و همچنان دیدگاه و ماموریت پوهنځی کمپیوتر ساینس به اتفاق آرا مورد تائید اعضای شورای علمی قرار گرفت.

۳. جدول منابع عایداتی و نورم پیشنهادی پوهنتون به اتفاق آرا مورد تائید اعضای شورای علمی قرار گرفت و در ضمن برای روسای پوهنځی و آمرین دیپارتمنت وظیفه سپرده شد در مدت دو روز نظریات مسلکی خویش را بخاطر غنامندی جدول به معاونیت امور مالی و اداری پوهنتون ارسال نمایند.

۴. به تعداد (۵) پنج جلد دوسیه های مرکز و ولایات به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۹:۳۴
Background image

تدویر جلسه نوبتی کمیته ارتقای کیفیت

روز سه شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۹، ورکشاپ آگاهی دهی و تدابیری مرحله بعدی اعتباردهی این پوهنتون برای اعضای کمیته ارتقای کیفیت، در تالار کنفرانس‌های علمی استادان پوهنتون با حضور داشت محترم پوهاند. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲ - ۱۱:۲۴
Background image

ریاست پلان، پالیسی و تقنین وزارت تحصیلات عالی

ریاست پلان، پالیسی و تقنین وزارت تحصیلات عالی تمام پلان ها و برنامه های وزارت را در بخش انکشافی به منظور تثبیت وجوه مالی و ارزش پروژه های انکشافی در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ - ۱۱:۴۵
Background image

جلسه شورای علمی پوهنتون

شورای علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به روال عادی، به ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹، دردفتر ریاست پوهنتون، تحت ریاست محترم پوهنوال لیلما شریفی یما دایرشد. روی. . .

BACK TO NEWS