"قانون اساسی عالی‌ترین سند تقنینی یک کشور است که رابطه میان قدرت سیاسی و شهروندان یک کشور را تأمین می کند. "

sreu_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۹:۱۶
طیبسییب

 

این مطلب را دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در محفل گرامی داشت از هفدهمین سالگرد قانون اساسی افغانستان که در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید، بیان کرد.

در این مجلس دکتر ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، معینان وزارت تحصیلات عالی، رؤسای ادارات مرکزی و شماری از رؤسای پوهنتون های دولتی نیز حضور داشتند.

وزیر تحصیلات عالی، قانون اساسی را یکی از بهترین قانون های عنوان کرد که به گفته وی "مبتنی بر یک سلسله اصول و اساسات مشخص و واضح حقوق بشری می باشد و منبع یا عامل مهمی برای همبستگی ملت افغانستان و مردم عزیز افغانستان به حساب می آید."

وی افزود که از این جهت این قانون اساسی نقطۀ عطف در تاریخ تصویب قوانین افغانستان می باشد که در آن تکثر قومی، فرهنگی و هویت کوچک در چتر هویت بزرگ افغان به رسمیت شناخته شده و دسترسی به تحصیل، حق انتقاد، آزادی بیان به گونه واضح تسجیل گردیده است.

دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی تأکید کرد که نقش نظام تحصیلی در عرصۀ گسترش فهم و تفسیر از قانون مهم است و وزارت تحصیلات عالی تلاش می ورزد تا به عنوان مولدان فکر و اندیشه، مرجع تفسیر و تشریح قانون اساسی باشد و از رهگذر پوهنحی های حقوق در این زمینه مسؤلیت خویش را انجام دهد.

دکتر ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز در زمینۀ غنای قانون اساسی و نقش وزارت تحصیلات عالی در راستای ترویج فهم از قانون در کشور صحبت کرد و گفت که در قوانین اکثر کشورهای اسلامی دین مردم اسلام خوانده شده، اما در مادۀ دوم قانون اساسی افغانستان، دین دولت، اسلام خوانده شده است که این خود عامل برتری قانون اساسی افغانستان بر سایر قوانین کشور های اسلامی می باشد.

دکتر متقی هم چنان گفت که قانون اساسی افغانستان عوامل تبعیض را از نگاه جنسیتی و سایر عوامل از بین برده و زمینه یکسان فعالیت همه اقشار جامعه را به رسمیت شناخته است. وی هم چنان به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد کرد که تا در پایان نامه های رشته های حقوق نهادهای دولتی و خصوصی مسأله تفسیر قانون اساسی و ماده های آن را درنظر بگیرند تا فهم حقوقی از قانون در جامعه گسترش پیدا کند.

پوهندوی سید فرهاد شهید زاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، نیز با بحث روی ضرورت وجود قانون در جامعه برای تأمین نظم و وحدت و پاسخ به پیشنهادات دکتر متقی در زمینه، گفت که وزارت تحصیلات عالی با انکشاف، طرح و تصویب مقرره ها، لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمودها توانسته زمینه های نظم بخشی و سهولت را ایجاد کرده و در بخش تطبیق قانون اساسی نقش اساسی را ایفا کند.

پوهنوال لیلما شریفی یما رئیس پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی نیز در زمینه صحبت کرد و قانون اساسی افغانستان را مظهر وحدت و پیشرفت در زمینه رفع تبعیض و تأمین عدالت عنوان کرد. وی افزود: " قانون اساسی حاضر، برپایۀ دموکراسی وضع شده است که در آن برابری شهروندان تضمین گردیده، برمنع تبعیض صحه گذاشته شده، برموقف زنان در جامعه تأکید صورت گرفته و جایگاه آن‌ها همانند مردان تثبیت شده است."

محفل با دعای خیر و رستگاری مردم افغانستان خانمه یافت.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ - ۹:۹
Background image

فراخوان

قابل توجه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور!

قرار است سمینار بین المللی به مناسبت ۵۸۰ مین سال تولد، امیر الکلام میرنظام الدین علی شیرنوایی برگزار گردد. از استادان، محققان و. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۶ - ۱۴:۴۰
Background image

پیام هیأت رهبری پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی به مناسبت روزجهانی تعلیم تربیه

آموزش و یاد گیری پروسه یی است که آدمی را برای حیات آماده میسازد. انسان ازکودکی

از طریق آموزش ،جریان انطباق با محیط را تحقق میبخشد وبا جنبه های مختلف فرهنگ آشنا میشود. جوانان نیروی فکری. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۶ - ۹:۳۲
Background image

جلسه کمیسیون نشراتی

اعضای کمیسیون نشراتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به صورت ماهوار پیرامون طی مراحل اثرهای تالیفی، مقالات علمی، وسایر موضوعات نشراتی استادان جلسات منظم و دوامدار در پرتو رهنمودها. . .

BACK TO NEWS