پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

sreu_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ - ۹:۲
DFDF

Publish Date

Closing Date

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             محیط زیست                 یک  بست 
برای بار :               1 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/8 الی1399/11/28 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند

Related VacanciesShow all

Back to vacancies