پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

sreu_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۱:۵۴
fd

Publish Date

Closing Date

پوهنځی:                علوم اجتماعی                   
 دیپارتمنت:              تاریخ                   یک  بست 
برای بار           :    اول

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/9/25 الی  1399/10/5  درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند

Related VacanciesShow all

Back to vacancies