پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

sreu_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۵:۵۱
ff

Publish Date

Closing Date

وهنځی:      کمپیوتر ساینس
 دیپارتمنت:     تکنالوژی معلوماتی      یک  بست 
برای بار  :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/19 الی 1399/7/29 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند

Related VacanciesShow all

Back to vacancies