پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

sreu_admin
شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۱:۴۱
fdf

Publish Date

Closing Date

پوهنځی:           علوم طبیعی
 دیپارتمنت:        ریاضی          یک  بست 
برای بار           :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/20 الی 1399/7/30 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند

Related VacanciesShow all

Back to vacancies