همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۱۳:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

فورمه شماره: P_02

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی درنظر دارد تا . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۱۳:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

فورمه شماره: P_02

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی درنظر دارد تا . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۱۳:۳۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

فورمه شماره: P_02

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی درنظر دارد تا . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۴۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

شماره دعوتنامه داوطلبی: (SREU/G-001/NCB-14)

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک روغنیات برای وسایط نقلیه، . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۳۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

شماره داوطلبی:( (SREU/G-002/NCB-14

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی پوهنتون . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۵:۲۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

شماره داوطلبی (SREU/G-003NCB-14)

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک گاز مایع برای دفاتر اداری و اتاق های . . .