منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۱:۵۷
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                      کمپیوتر ساینس
 دیپارتمنت                :  سیستم های معلوماتی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/4/22الی 1400/5/22    درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۱:۱۸
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     علوم تربیتی و مسلکی
 دیپارتمنت                :  مدیریت آموزشی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400 . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۴:۶

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             فزیک                یک  بست 
برای بار :               دوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/21الی1399/12/1 درخواستي . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۳:۴

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی
 دیپارتمنت:             محیط زیست                   یک  بست 
برای بار           :    اول

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/5  الی  1399/10/25 . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۱:۵۷
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                      کمپیوتر ساینس
 دیپارتمنت                :  سیستم های معلوماتی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۱:۱۸
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     علوم تربیتی و مسلکی
 دیپارتمنت                :  مدیریت آموزشی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400 . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۱:۲
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     روانشناسی
 دیپارتمنت                :  روانشناسی عمومی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/4/6 الی . . .