منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۶:۸
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم اجتماعی
 دیپارتمنت:        تاریخ                یک  بست 
برای بار           :    اول 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/8/5 الی 1399/8/25 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۶:۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

 

پوهنځی:           علوم طبیعی
 دیپارتمنت:        محیط زیست          یک  بست 
برای بار           :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/8/5 الی 1399/8/15 درخواستي شموليت در کادر . . .

OpenShow all

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۶:۸
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم اجتماعی
 دیپارتمنت:        تاریخ                یک  بست 
برای بار           :    اول 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/8/5 الی 1399/8/25 درخواستي شموليت در . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۶:۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

 

پوهنځی:           علوم طبیعی
 دیپارتمنت:        محیط زیست          یک  بست 
برای بار           :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/8/5 الی 1399/8/15 درخواستي شموليت در کادر . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۱:۴۱
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:           علوم طبیعی
 دیپارتمنت:        ریاضی          یک  بست 
برای بار           :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/20 الی 1399/7/30 درخواستي شموليت در کادر علمي . . .