کنفرانس تامین صلح از طریق تعلیم وتربیه

07 May, 2018

روز یکشنبه مورخ 16ثور سال روان، کنفرانسی تحت عنوان "صلح از طریق تعلیم وتربیه" از طرف کمیته صلح کابل به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در تالار ادیتوریم پوهنتون دایر گردید.

در این کنفرانس محترم پوهمنل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهنوال غلام دستگیرخاورین معاون علمی پوهنتون، محترم انجنیر امین کریم رئیس مذاکره کننده گان روند صلح حزب اسلامی افغانستان، محترم بانو پرستو یاری رئیس کمیته صلح کابل، محترم خانم فریده بیات، هیأت رهبری پوهنتون، استادان، کارمندان بخش اداری ومحصلان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد، بعد از پخش سرود ملی، پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی تشریف آوری مهمانان را خیرمقدم گفتند، موصوف در لابلای سخنان شان صلح  را محصول کنش های انسانها میدانند نه انتظاری. سپس پوهنوال غلام دستگیر خاورین درجریان سخنان خویش با مدیریت درست منازعه تماس گرفته فرمودند، هرگاه منازعه درست مدیریت شود میتواند سمت مثبت را اختیار کند در حالی که اگر درست مدیریت نشود میتواند به سمت منفی سیر کند وسبب خشونت وحتی مخاصمات ویرانکن شود وی رهبری را در تأمین صلح مؤثر دانست، از رهبران قومی مذهبی وسیاسی تقاضا نمود تا در تامین صلح کردار خود را ادا کنند. متعافباً انجنیر امین کریم رشد فکری ورشد اقتصادی را یکی از پایه های اساسی رسیدن به صلح پایدار دانستند. بعداً بانو پرستو یاری طی سخنان شان افزودند که از طریق تعلیم وتربیه میتوان به جنگ پایان بخشید. پس از وی خانم فریده بیات زن را به  عنوان یک کنش گر اساسی در به وجود آوردن صلح مطرح کردند. و در اخیر داکتر امید افغان استاد جامعه شناسی، یک جمع بندی کلی از کنفرانس نموده ونظریه های خویش را نیز بر آن افزودند. محفل با امضای تفاهم نامه بین کمیته صلح کابل وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی واهدای تقدیر نامه برای خانم امیده سلطان‌زی رئیس انجمن رستگاری پوهنتون‌های صلح کابل که در راه انداز این کنفرانس تلاش‌های زیادی کرده‌اند  به پایان رسید.