افتتاح ورکشاپ ( EDX ) برای اعضای کادر علمی پوهنتون

23 Jul, 2018

روز یکشنبه مورخ 31 سرطان سال روان، ورکشاپی دور دوم ( EDX ) که از جانب اداره محترم برنامه حمایت از پوهنتون و انکشاف نیروی بشری (USWDP) برای اعضای کادر علمی پوهنتون، با حضور داشت پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امورعلمی پوهنتون، نماینده اداره محترم ( EDX ) و استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی دایرگردید.

ورکشاپ با تلاوت آیات کلام الله مجید آغازشد، سپس محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون پیرامون اهمیت موضوع صحبت نموده، در جریان سخنرانی شان به استادان اشتراک کننده گفتند که برنامه به مرحله حساس رسیده تا بتوانیم از آموخته های خویش در پروسه تدریس کار گرفته و به معیارهای جهانی عیار گردیم.سپس ورکشاپ عملاً آغاز گردید.

قابل یاد آوری است که ورکشاپ مذکور به مدت سه روز ادامه دارد.