اختتامیه ورکشاپ ( EDX )

25 Jul, 2018

روز سه شنبه مورخ 2 اسد سال 1397 ورکشاپ ( EDX ) برای اعضای کادر علمی پوهنتون که از تاریخ 31سرطان سال روان آغاز گردیده بود، با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستیگر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، استادان اشتراک کننده و ترینران این ورکشاپ به پایان رسید.

در ابتدا پوهنمل نصیر احمد محبت استاد دیپارتمنت عربی روی نتیجۀ ورکشاپ صحبت نموده از برگزار کننده گان ورکشاپ و هیآت رهبری پوهنتون ابراز تشکری نمودند. به تعقیب آن پوهنوال غلام دستیگر خاورین معاون امور علمی پوهنتون پیرامون اهمیت، ضرورت و موثریت ورکشاپ سخنان خویش را ایراد فرمودند، حضور فعال استادان را در ورکشاپ متذکره سپاس و امتنان نموده از ایشان خواستند تا دانش و مهارت های مسلکی شان بیشتراز بیش انکشاف دهند. بر علاوه از اشتراک کننده ‌‌گان تقاضا نمودند در کارهای یومیه شان به شکل آنلاین از ایمیل آدرس های شان استفاده نمایند تا کاربرد کاغذ کمتر شود.

دراخیر برنامه برای اشتراک کننده ها و ترینران این ورکشاپ تصدیق نامه از جانب هیآت رهبری پوهنتون تفویض گردید. ورکشاپ با دعای خیر خاتمه یافت.