اختتامیه ورکشاپ آموزشی کمپیوتر و مهارت های (ICT)

12 Mar, 2019

ورکشاپ آموزشی کمپیوتر و مهارت های (ICT) كه از جانب مرکز(ICT) سنتر پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برای اعضای کادر علمی این پوهنتون که از تاریخ 27 دلو سال روان آغاز گردیده بود. به تاریخ(20 حوت 1397) به پایان رسید.

در محفل اختتامیه محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی، محترم دکتر صفی الله جلال‌زی مشاور ارشد وزارت تحصیلات عالی دربخش ارتقأ ظرفیت، روئسای پوهنځی ها، آمرین دیپارتمنت ها، استادان اشتراک کننده و ترینران حضور داشتند.

برنامه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد، بعداً محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی پیرامون موضوع صبحت نموده و بالاي كاربرد تکنالوژی معلوماتی در امور آموزش تاکید نمودند. به تعقیب آن محترم دوکتور صفی الله جلال‌زی پیرامون ارتقاء ظرفیت استادان و پرسونل اداری صحبت نموده ایشان فرمودند، برنامه های خوبی را در همین مورد روی دست داریم که کار عملی آن در سال جدید آغاز خواهد شد. متعاقباً محترم صحرا علیزی استاد دیپارتمنت پشتو پوهنځی زبان و ادبیات طی سخنان شان تدویر چنین برنامه‌ها را مثمر خوانده و از هیأت رهبری پوهنتون و زمینه سازان این ورکشاپ اظهار تشکری نموده و تاکید نمودند که به راه اندازی چنین برنامه‌ها اقدام صورت گیرد. سپس برای استادان اشتراک کننده و ترینران ورکشاپ که این برنامه را موافقانه به پایان رسانیدند از طرف هیأت رهبری پوهنتون تصدیق نامه اهدا گردید. دراخیر محترم پوهنوال لطف الله حق‌پرست استاد پوهنځی تعلیمات اسلامی برنامه را جمع بندی نموده و با دعای خیر خاتمه یافت.