ورکشاپ چهارروزه منع تبعیض وآزار و اذیت جنسیتی

sreu_admin
Thu, Jul 16 2020 12:18 PM
121

مروز یکشنبه تاریخ ۱۳/حمل/۱۳۹۶ ورکشاپ تطبیق پالیسی منع تبعیض و آزار و اذیت جنسی ،  از سوی دفتر حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در سالون جلسات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی دایر گردید.

محترم دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و محترم پوهنیار ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با گفتنی های آغازین خویش ورکشاپ را افتتاح کردند. قرار است این ورکشاپ برای چهار روز توسط خانم فریبا قریشی ، مشاور جندر برنامۀ  و خانم مارسی رامسی کارشناس امور جندر به پیش برده شود.

Latest news

Tue, Jul 14 2020 2:59 PM
Background image

Graduates Monograph Defense Ceremony of English Department

On Wednesday December 28, 2016 the graduated students monograph defense took place at TESOL Library, Kabul Education University.

Tue, Jul 14 2020 2:55 PM
Background image

Higher Education Management Information System (HEMIS) students from the Creative Center for Information Technology (IT Competence Center) is made, in..

Higher Education Management Information System (HEMIS) students from the Creative Center for Information Technology (IT Competence Center) is made, in a ceremony presented and discussed. . .

Tue, Jul 14 2020 10:40 AM
Background image

Protocol between Shaheed prof. Rabani Education University and USWDP

The protocol  was singed between Shaheed prof. Rabani Education University and USWDP about establishing master’s program in field of education in academic deputy office at university.

BACK TO NEWS