بیوگرافی نجیب الله بیگزاد

شهرت

اسم: نجیب الله

تخلص: بیگزاد

سال تولد: 1365

رتبه علمی: پوهنیار

درجه تحصیل: ماستر

سکونت اصلی: تخار

سکونت فعلی: کابل

شماره تماس: 0702114394/0747227046

ادرس الکترونیکی: najibullahbegzad99@gmail.com

 

تجارب کاری:

ازاوایل سال 2020  – الی اکنون – آمر انسجام امور استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

از سال 2016 الی اواخر سال 2017 آمر دیپارتمنت ترکی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

از سال 2014- الی اکنون- عضو کادر علمی دیپارتمنت ترکی

2019 – الی اکنون- عضو کمیته های داخلی (کمیته پلان استراتیژیک، کمیته ارتباطات خارجی)

 

تحصیلات:

2017 الی 2019 ماستر زبان وادبیات ترکی- پوهنتون اون دوکوز مایس شهر سامسون کشور ترکیه

2007 الی 2010 لیسانس زبان و ادبیات ترکی – پوهنتون کابل

2004-2006- بکلوریا- لیسه جمهوریت ارچی ولایت کندز

 

آثار و مقالات علمی:

  • بررسی فقره های متممی در لهجه ترکی قپچاقی
  • بررسی اصطلاحات به کار برده شده به مفهوم غربت در دیوان لغات الترک
  • کاربرد ضمه در قوتادغو بیلیک اثر یوسف خاص حاجب
  • واژه های کلیشه یی و متممی در لهجه ترکی قپچاقی
  • ضرب المثل های معادل با اشاره به مفهوم مشترک در ترجمه گلستان سعدی و دیوان لغات الترک