محفل افتتاحیه تطبیق آزمایشی پالیسی منع تبعیض جنسیتی وآزار- اذیت جنسی

15 Nov, 2017

محفلی افتتاحیه تطبیق آزمایشی پالیسی منع تبعیض جنسیتی وآزار- اذیت جنسی به روز دوشنبه مورخ 22 عقرب سال روان در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از جانب وزارت تحصیلات عالی به همکاری اداره محترم برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری تدویر گردید.

در این محفل پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی،پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون، پوهنوال فضل الحق فضل معاون امورمحصلان پوهنتون، دکتور وحیدالله عمررئیس برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری ، شاه جهان یزدان پرست مشاور وزارت امور زنان، دکتور سید نجم الدین جلال رئیس امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، سید فرهاد شهید زاده رئیس انسجام امور اکادمیک، عارفه پیکار مسؤل جندر وزارت تحصیلات عالی، استادان ومهمانان اشتراک داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید سپس پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی روی عوامل، مشکلات اجتماعی پدیده آزار و اذیت جنسی و راه های بیرون رفت از این معضله صحبت نمودند به تعقیب آن دکتور وحیدالله عمرضمن تشکر و قدر دانی از هیآت رهبری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی که برای اولین بار در تطبیق این پالسی اقدام نموده اند همچنان در مورد همکاری های قبلی و بعدی شان با این پوهنتون و ادامه برنامه مذکور تاکید نمودند. بعداً شاه جهان یزدان پرست مشاور وزارت امور زنان نیز به نوبۀ خویش در رابطه به موضوع صحبت نمودند، در ادامه دکتور سید نجم الدین جلال رئیس امور محصلان وزارت تحصیلات عالی و دکتور امید افغان استاد دیپارتمنت جامعه شناسی هریک در رابطه به موضوع سخنان سود مند شانرا اظهار کردند ضمناً ویدیوی مستند کوتاه که از جریان تهیه تصاویر و برنامه های تطبیق آزمایشیی منع تبعیض جنسیتی تهیه گردیده بود پخش و نشر گردید و در اخیر، محفل با اهدای سپاس نامه ها‌ از طرف اداره برنامه حمایت از پوهنتون ها وانکشاف نیروی بشری برای هیأت رهبری پوهنتون واستادانی که در این پروسه سهم فعال داشتند وهمچنان ازطرف ریاست پوهنتون برای رئیس برنامه حمایت از پوهنتون ها وانکشاف نیروی بشری وکارمندان آن اداره که در این پروسه همکاری داشتند ختم گردید.