محفل افتتاحیه مرکزICT پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

27 Dec, 2017

مرکز ICT، برای پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت جلالتمآب دپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی، پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، جناب نور احمد درویش رئیس برنامۀ انکشافی وزارت تحصیلات عالی، مهمانان رسمی از پوهنتون های مرکز و وزارت تحصیلات عالی، هیأت رهبری پوهنتون، استادان ومحصلان پوهنتون افتتاح گردید.

قابل تذکر است که امورمقدماتی برای ساخت مرکز ICT در جوزای سال1395 آغاز گردید؛ اما کارعملی ساخت مرکزدر ماه دلوسال1395 آغاز وامروز6جدی سال 1396 به بهره برداری سپرده شد.

مرکز ICTنخستین مرکز درنوع خود می‌باشد که از سوی برنامۀ انکشافی وزارت تحصیلات عالی درپوهنتون تعلیم وتربیه شهید ربانی ایجاد گردیده است. این مرکز در بلند بردن کیفیت آموزش در پوهنتون مؤثر تمام خواهد شد.