محفل افتتاحیۀ مرکز فوق لسانس و تجلیل از فراغت دور اول برنامه ماستری رهبریت و مدیریت آموزشی

21 Apr, 2018

روزدوشنبه مورخ 27حمل سال روان محفل افتتاحیه مرکز فوق لیسانس و محفل فراغت دور اول برنامه‌ی ماستری رهبریت و مدیریت آموزشی در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی تدویرگردید. مرکز تحصیلات فوق لیسانس وبرنامه ماستری رهبریت ومدیریت آموزشی به کمک مالی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) از طریق برنامه حمایت از پوهنتون‌ها وانکشاف نیروی بشری(USWDP) با همکاری تخنیکی پوهنتون مساچوستس ایجاد شده است.

دراین محفل جلالتمآب داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری .ا.ا،محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل، محترم پوهاند شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، محترم پوهندوی محمد رحیل فرملی معین تعلیمات تخیکی و مسلکی، محترم دکترنجم الدین جلال رئیس امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، محترم داکتر مایکل بلندل (Michae Blundell) رئیس برنامه حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری، محترم داکتر شین هاموند (Shane Hammond) نماینده‌ی پوهنتون مساچوستس امریکا،محترم سید منصور زاهد رئیس سازمان آرمان، محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، هیأت رهبری پوهنتون،استادان، همکاران محترم اداره (USWDP) ،محصلان،فارغان و خانواده‌های شان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، بعد از پخش سرود ملی، پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، مایکل بلندل ، دکتر شن هاموند، نائله ناصری یک تن از فارغ التحصیلان برنامه رهبریت ومدیریت آموزشی، سید منصور ذاهد رئیس سازمان آرمان، جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله  هر کدام سخنان سودمند شانرا در رابطه به موضوع ابلاغ فرمودند. بعد از سخنرانی، تصدیق نامه‌هایی که از طرف (USWDP) برای پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، پوهندوی کریمه دریځ رئیس پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی، دکترمحمد ظاهر فهیمی ، پوهنیارسید یاسین قنبری وپوهنوال محمد عتیق مموزی آمر برنامه ماستری، وفارغ التحصیلان برنامه رهبریت ومدیریت آموزشی درنظر گرفته شده بود، اهدا گردید. در اخیر مرکز تحصیلات فوق لیسانس توسط جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله و هیأت رهبری پوهنتون افتتاح گردید.