ثور 1, 1397

روزدوشنبه مورخ 27حمل سال روان محفل افتتاحیه مرکز فوق لیسانس و محفل فراغت دور اول برنامه‌ی ماستری رهبریت و مدیریت آموزشی در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا

ثور 1, 1397

 روزچهارشنبه مورخ29حمل سال روان، به اساس اعلان یک بست کادری دیپارتمنت فزیک موسسه تحصیلات عالی سمنگان14 تن کاندیدان واجد شرایط ازطریق ریاست محترم انسجام اموراکادمیک به پ

ثور 1, 1397

مجلس شورای علمی مورخ 26/1/1397 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت پوهنمل دکتر ذبیح الله ا

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD