میزان 24, 1397

روز دوشنبه تاریخ 23میزان سال روان، از پروژه‌های برتر محصلان پوهنځی کمپیوترساینس با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستگیرخاورین معاون امورعلمی پوهنتون، محترم پوهاند فضل ال

میزان 23, 1397

روز یکشنبه مورخ 22 میزان سال روان، تورنمنت خزانی فوتسال محصلان بین پوهنځی‌های نه گانه توسط محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان پوهنتون، محترم پوهاند جمشید رشیدی

میزان 23, 1397

روز شنبه تاریخ 21 میزان سال روان، پوهنځی تعلیمات اختصاصی دومین دور فراغت محصلان ناشنوا را با حضور داشت، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD