دلو 23, 1396

روز یکشنبه مورخ 22 دلو سال 1396 ورکشاپ ( EDX ) که از جانب اداره محترم برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) برای اعضای کادر

دلو 10, 1396

مجلس شورای علمی مورخ 8/11/1396 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی درتالار جلسات پوهنتون دایر گردید.

جدی 20, 1396

روز سه شنبه مورخ 19 جدی 1396، طی محفلی در سالون کنفرانس های پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی از علاقه مندی و توجۀ بی مثال وزیر صادق و مدبر ارشاد، حج و اوقاف ج.ا.ا

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD