حمل 27, 1397

برنامه آموزشی کمپیوتر که ازسوی دفتر حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ازتاریخ 18 قوس الی 29 د

حمل 26, 1397

به روزچهارشنبه مورخ 22 حمل سال جاری، مراسم نیکوداشت از کارکردهای دکتر محمد سرور مولایی، نویسنده وپژوهشگرنامی افغانستان در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی تجلیل به عمل

حمل 23, 1397

 روز دوشنبه مورخ 20حمل  سال 1397،به اساس نیازمندی و اعلان یک بست کادری دیپارتمنت کیمیا پوهنتون بامیان 34 تن کاندیدان واجد شرایط ازطریق ریاست محترم انسجام اموراکادمیک به پوهنتون تعلیم وترب

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD