اسد 24, 1397

مجلس ماهانۀ شورای علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی به روز یکشنبه تاریخ 21اسد در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر دایر گردید.

اسد 22, 1397

به روز شنبه مورخ 20 اسد سال روان، موسسۀ هیله به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برای 350 تن محصلان وهمچنان برای علاقه ‌مندانی‌که به گونه آنلاین ثبت نام کرد

اسد 17, 1397

ارائه کنفرانس علمی یکی از شرایط پذیرش در کادر علمی می‌باشد، توسط محترمه فاطمه غفاری که قبلاْ از طریق امتحان رقابتی شامل کادر علمی دیپارتمنت روانشناسی عمومی‌ی پوهنځی روا

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD