سنبله 26, 1397

روز یکشنبه مورخ 25 سنبله سال روان، سیمینار علمی عاشورا نماد وحدت وآزادی، از طرف محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در تالار ادیتوریم این پوهنتون دایر گردید.

سنبله 25, 1397

روز شنبه مورخ 24 سنبله سال روان، سلسلۀ کنفرانس‌های علمی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی مربوط به ربع دوم با حضور داشت پوهنمل دکترذبیح الله اسدی ر

سنبله 25, 1397

روز چهار شنبه مؤرخ 21 سنبله سال روان، محفل بزرگداشت از هفتۀ شهدا وتجلیل از هفدهمین سال‌روز شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور درتالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شه

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD