اهدای مدال های صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور برای سه تن از استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

12 Nov, 2019

روز دوشنبه تاریخ 20عقرب 1398، نیکو داشت از کارکردهای سه تن از استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی هریک: محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون امور مالی و اداری پوهنتون، محترم پوهنمل محمد ضمیر خالقیار رئیس پوهنحی تعلیمات اسلامی و محترم پوهندوی ذکیه ظاهر شریفیان

کنفرانس علمی سیرت نبی (ص)

12 Nov, 2019

روز یکشنبه تاریخ 19 عقرب 1398 کنفرانس علمی سیرت نبی در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید ستاد ربانی دایر گردید.

محفل اعلام موجودیت و فلسفه وجودی اتاق فکر زنان افغانستان

12 Nov, 2019

روز پنجشنبه تاریخ 16عقرب سال 1398 محفلی اعلام موجودیت و فلسفه وجودی اتاق فکر زنان افغانستان در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با حضورداشت محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محتر

محفل گرامی‌داشت از شهادت سید مصطفی کاظمی

06 Nov, 2019

    روز سه شنبه تاریخ 14عقرب سال 1398، محفل گرامی‌داشت از دوازدهمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی درتالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید.

Pages