اجلاس شورای علمی پوهنتون

30 دلو, 1396

مجلس شورای علمی مورخ ۲۹/11/1396 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی درتالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید.

افتتاح پروگرام های آموزش زبان انگلیسی در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

29 دلو, 1396

روز شنبه مورخ 28 دلو سال 1396 پروگرام های آموزش زبان انگلیسی مطابق تفاهم‌نامه‌ یی که قبلاً بین پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و اداره محترم KETN-MCIT به امضا رسیده بود، با حضور داشت پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، انجنیر مح

ورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی بر نتایج و آموزش محصل محوری

29 دلو, 1396

روز شنبه مورخ 28 دلوسال 1396 ورکشاپ آموزشی(OBE-SCL) تدریس مبتنی بر نتایج با حضور پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون و استادان اشتراک کننده به همکاری اداره محترم برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) افتتاح گردید.

اختتامیه ورکشاپ ( edX )

29 دلو, 1396

روز چهار شنبه مورخ 25 دلوسال 1396 ورکشاپ ( EDX ) برای اعضای کادر علمی پوهنتون که از تاریخ 22 دلو سال روان آغاز گردیده بود با حضور داشت پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، پوهنوال غلام دستیگر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، روئسای پوهن

Pages