اجلاس شورای علمی پوهنتون

24 اسد, 1397

مجلس ماهانۀ شورای علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی به روز یکشنبه تاریخ 21اسد در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر دایر گردید.

کنفرانس شبیه سازی ملل‌متحد

22 اسد, 1397

به روز شنبه مورخ 20 اسد سال روان، موسسۀ هیله به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برای 350 تن محصلان وهمچنان برای علاقه ‌مندانی‌که به گونه آنلاین ثبت نام کرده بودند؛ کنفرانسی را تحت عنوان (شبیه سازی ملل‌متحد) برگزار نمود.

ارائه کنفرانس شمولیت به کادر علمی

17 اسد, 1397

ارائه کنفرانس علمی یکی از شرایط پذیرش در کادر علمی می‌باشد، توسط محترمه فاطمه غفاری که قبلاْ از طریق امتحان رقابتی شامل کادر علمی دیپارتمنت روانشناسی عمومی‌ی پوهنځی روانشناسی گردیده بود؛ روزسه‌شنبه مورخ۱۶اسد سال روان، کنفرانس علمی خویش را تحت عنوان (کاربرد روی کرد گشت

امضای تفاهمنامه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب وزارت معارف

17 اسد, 1397

روز دوشنبه مورخ 15 اسد سال روان، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب وزارت معارف از سوی روئسای هر دو اداره به امضا رسید. در تفاهمنامه تعهدات هر دو جانب تسجیل گردیده است.

Pages