برنامه آموزشی کمپیوتر

27 حمل, 1397

برنامه آموزشی کمپیوتر که ازسوی دفتر حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ازتاریخ 18 قوس الی 29 دلو سال 1396 برای 22 تن اشتراک کننده ها اعم از کارمندان اداری و محصلان پوهنتون تدویرگردید بود، روز شن

مراسم نیکوداشت از کارکرد های دکتر محمد سرور مولایی

26 حمل, 1397

به روزچهارشنبه مورخ 22 حمل سال جاری، مراسم نیکوداشت از کارکردهای دکتر محمد سرور مولایی، نویسنده وپژوهشگرنامی افغانستان در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی تجلیل به عمل آمد.

امتحان شمولیت به کادر علمی

23 حمل, 1397

 روز دوشنبه مورخ 20حمل  سال 1397،به اساس نیازمندی و اعلان یک بست کادری دیپارتمنت کیمیا پوهنتون بامیان 34 تن کاندیدان واجد شرایط ازطریق ریاست محترم انسجام اموراکادمیک به پوهنتون تعلیم وتربیه شهید ربانی غرض اخذ امتحان معرفی گردید بودند.

قدرت مثبت اندیشی

09 حمل, 1397

به روز سه شنبه مورخ 7 حمل سال روان، سیمینار تحت عنوان قدرت مثبت اندیشی از طرف نهاد نسل مثبت به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، در تالار ادیتوریم پوهنتون، دایر گردید.

Pages