چهار دهمین دور فراغت محصلان پوهنځی تعلیمات اسلامی

18 Feb, 2019

روز شنبه تاریخ 27 /11/1397، از فراغت محصلان پوهنځی تعلیمات اسلامی دیپارتمنت‌های فقه وعقیده و تفسیروحدیث با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، محترم پوهاند جمشید رشیدی رئیس

امتحان شمولیت به کادر علمی

11 Feb, 2019

 روز شنبه مورخ 20 دلو سال 1397، یک بست کادری دیپارتمنت جغرافیه پوهنتون سید جمال الدین کنر  که ازطریق ریاست محترم انسجام اموراکادمیک به پوهنتون تعلیم وتربیه شهید ربانی غرض اخذ امتحان معرفی گردید بودند؛ با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون، م

انتخابات آمرین دیپارتمنت‌ها

09 Feb, 2019

روز دوشنبه تاریخ 15/11/1397 انتخابات آمرین دیپارتمنت‌های پوهنځی‎های نه گانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، برمبنای لایحۀ انتخاب آمران دیپارتمنت در سطح پوهنتون دایر گردید.

تجلیل از سی وچهارمین دورفراغت محصلان دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی

19 Jan, 2019

روزدوشنبه تاریخ 24 جدی سال روان، از سی وچهارمین دورفراغت محصلان دیپارتمنت فزیک با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی ذکیه ظاهر شریفیان معاون پوهنځی علوم طبیعی، محترم پوهنوال نفیسه احسان آمر دیپارتمنت فز

Pages