اطلاع اخذ امتحان دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

04 سرطان, 1398

قرار است امتحان یک بست کادری دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی این پوهنتون که واجدین شرایط بست متذکره قبلا شارت لست گردیده و امتحان لسان خارجی را موفقانه سپری نموده اند

اطلاعیه

14 حوت, 1397

به اطلاع تمام محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه رسانیده میشود که دروس  سمستر بهاری ۱۳۹۸ به تاریخ ۱۵ حوت سال روان اغاز می‌شود محصلان به طور منظم  به دروس خویش حاضر باشند.

Pages