اطلاعیه امتحان شمولیت در بست کادری فزیک ولایت سمنگان

19 حمل, 1397

به اطلاع عموم کاندیدان یک بست کادری فزیک ولایت سمنگان رسانیده میشود که امتحان شمولیت در بست کادری آن ولایت به تاریخ 29 ماه حمل سال 1397 در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برگزار میگ

اطلاعیه مرکزتحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

05 حمل, 1397

     قرار است امتحان کانکور برنامه ماستری رهبریت و مدیریت آموزشی و برنامه ماستری انگلیسی ( TESOL ) به ساعت 8 بجه قبل ازظهر روز پنجشنبه مؤرخ 16 حم

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات

22 حوت, 1396

به آگاهی آنعده داوطلبان امتحان کانکور اختصاصی فارغان تربیۀ معلم و دارالعلوم ها که فورم شمولیت در امتحان را از پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی اخذ و بعد از خانه پ

اطلاعیه ی مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

12 حوت, 1396

    مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه ی شهید استاد ربانی برای سال تعلیمی1397 دربخش ماستری رهبریت ومدیریت آموزشی و ماستری انگلیسی(TESOL ) %

اطلاعیه توزیع فورم کانکور برای داوطلبان امتحان اختصاصی چهارده پاسان تربیه معلم و دارالعلوم ها

18 قوس, 1396

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان اختصاصی چهارده پاسان تربیه معلم و دارالعلوم ها که فیصدی نمرات شان بالاتر از ۸۰ ٪ و یا معلم برحال مکاتب دولتی باشند و خواهش ادامه تحصیل خویش را در پوهنتون تعلیم و تربیه

Pages