اطلاعیه توزیع فورم کانکور برای داوطلبان امتحان اختصاصی چهارده پاسان تربیه معلم و دارالعلوم ها

18 قوس, 1396

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان اختصاصی چهارده پاسان تربیه معلم و دارالعلوم ها که فیصدی نمرات شان بالاتر از ۸۰ ٪ و یا معلم برحال مکاتب دولتی باشند و خواهش ادامه تحصیل خویش را در پوهنتون تعلیم و تربیه

اطلاعیه امتحان اختصاصی چهارده پاسان

26 جدی, 1395

به اساس هدایت مقام محترم ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی به اطلاع فارغان صنوف چهاردهم تربیه معلم و دارالعلوم ها که خواهش اشتراک در امتحان کانکور اختصاصی چهارده پاسان داشته باشند رسانیده م

انالله و انا الیه راجعون

31 جوزا, 1393

انالله و انا الیه راجعون

تاریخ نشر: Apr 11, 2017 رده : عمومی