اطلاعیه اخذ امتحان یک بست کادری دیپارتمنت فزیک پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

02 اسد, 1398

به اطلاع آنعده کاندیدان یک بست کادری دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی که قبلا ثبت نام نموده و در امتحان لسان انگلیسی موفق شناخته

اطلاعیۀ مرکز تحصیلات فوق لیسانس پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی

01 اسد, 1398

به اساس اطلاعیۀ ادارۀ ملی امتحانات به آگاهی داوطلبان امتحان برنامۀ ماستری انگلیسی(TESOL) پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی رسانیده می شود که

Pages