اطلاعیه مرکز تحصیلات فوق لیسانس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

10 ثور, 1397

به اطلاع آنعده استادان پوهنتون‌ها و داوطلبان که لست‌شان درج سایت و صفحه رسمی فیسبوک پوهنتون  گردیده رسانیده میشود تا روز چهارشنبه مؤرخ 12 ثور سال 1397 ساعت 1:30 بعداز ظ

اطلاعیه امتحان کادری بست کادری دیپارتمنت ریاضی پوهنتون هلمند

04 ثور, 1397

امتحان کادری یک بست کادر علمی دیپارتمنت ریاصی پوهنتون هلمند به ساعت 9 قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 11 /2/1397 در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی اخذ میگردد.

اطلاعیه امتحان شمولیت در بست کادری فزیک ولایت سمنگان

19 حمل, 1397

به اطلاع عموم کاندیدان یک بست کادری فزیک ولایت سمنگان رسانیده میشود که امتحان شمولیت در بست کادری آن ولایت به تاریخ 29 ماه حمل سال 1397 در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برگزار میگ

اطلاعیه مرکزتحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

05 حمل, 1397

     قرار است امتحان کانکور برنامه ماستری رهبریت و مدیریت آموزشی و برنامه ماستری انگلیسی ( TESOL ) به ساعت 8 بجه قبل ازظهر روز پنجشنبه مؤرخ 16 حم

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات

22 حوت, 1396

به آگاهی آنعده داوطلبان امتحان کانکور اختصاصی فارغان تربیۀ معلم و دارالعلوم ها که فورم شمولیت در امتحان را از پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی اخذ و بعد از خانه پ

Pages