اطلاعیه بست کادر علمی دیپارتمنت آموزش کمپیوتر موسسه تحصیلات عالی سمنگان و پوهنتون غزنی

25 Feb, 2019

قابل توجه کاندیدان محترم بست کادر علمی، دیپارتمنت آموزش کمپیوتر در موسسه تحصیلات عالی سمنگان و پوهنتون غزنی!

جهت رهنمایی به روز شنبه تاریخ 1397/12/11 ساعت یک بعد از ظهر در تالار کانفرانس های علمی معاونت علمی این پوهنتون مراجعه نمایند.

نوت: حضور تمام کاندیدان محترم حتمی است

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی