اطلاعیه توزیع فورم بخش شبانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی

23 Jun, 2018

به اگاهی فارغان صنوف دوازدهم مکاتب دولتی و خصوصی سالهای مختلف که علاقمند  تحصیل در بخش شبانه باشند رسانیده میشود که توزیع فورم شمول امتحان کانکور شبانه در پوهنحی های مختلف از تاریخ 2 سرطان 1397 دربخش معاونیت اغاز میگردد. علاقمندان مطلع بوده غرض اخذ فورم تشریف بیاورند.

بااحترام 

فضل الحق فضل

معاون امور محصلان