اطلاعیه مرکزتحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

25 Mar, 2018

     قرار است امتحان کانکور برنامه ماستری رهبریت و مدیریت آموزشی و برنامه ماستری انگلیسی ( TESOL ) به ساعت 8 بجه قبل ازظهر روز پنجشنبه مؤرخ 16 حمل سال 1397 در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی اخذ گردد. داوطلبان محترم که قبلاً اسناد مکمل خویش را به مرکز تحصیلات ماستری تسلیم نموده اند٬ میتوانند کارت شمولیت امتحان ماستری رهبریت و مدیریت آموزشی را به روز یکشنبه مؤرخ 12 حمل و از برنامه ماستری انگلیسی  را به روز سه شنبه مؤرخ 14 حمل ازساعت 9 بجه قبل ازظهر الی ساعت 4 بجه بعد ازظهر ازمرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به دست آورند .

با احترام 

مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی