اطلاعیه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در مورد جذب محصلین در بخش شبانه؛

01 Sep, 2018

اطلاعیه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی؛

به آگاهی فارغان صنوف دوازدهم که در سال 1397 امتحان کانکور دولتی را سپری نموده وبی نتیجه اعلان شده‌اند، رسانیده می‌شود که این پوهنتون در دیپارتمنت‌های مختلف بخش شبانه که ظرفیت آن ضم این اطلاعیه است، تعدادی از داوطلبان را با شرایط تحصیل شبانه جذب می نماید. علاقه‌مندان درخواست‌ های خویش را هرچه زود تربه این پوهنتون بسپارند.

لیست ظرفیت جذب محصلان جدیدالشمول صنوف اول در سال 1397 بخش شبانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

شماره

پوهنحی

دیپارتمنت

ظرفیت جذب عمومی بخش شبانه

ملاحظات

1

زبان وادبیات

زبان وادب دری

65 تن

 

زبان وادبیات پشتو

65 تن

 

زبان وادبیات انگلیسی

65 تن

 

زبان وادبیات عربی

65 تن

 

مجموعه

260 تن

 

2

علوم طبیعی

ریاضی

40 تن

 

فزیک

40 تن

 

کیمیا

40 تن

 

بیولوژی

40 تن

 

مجموعه

160 تن

 

3

علوم اجتماعی

تاریخ

50 تن

 

جغرافیه

50 تن

 

جامعه شناسی

50 تن

 

مجموعه

150 تن

 

4

تعلیمات اسلامی

علوم و فرهنگ اسلامی

*******

 

تفسیر و حدیث

40 تن

 

فقه و عقیده

40 تن

 

مجموعه

80 تن

 

مجموعه عمومی

650 تن

 

 

قرار شرح فوق ظرفیت جذب دیپارتمنت ها ترتیب و صحت است.

باحترام

پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی

رئیس پوهنتون