اطلاعیه بست کادر علمی دیپارتمنت آموزش کمپیوتر موسسه تحصیلات عالی سمنگان و پوهنتون غزنی

06 حوت, 1397

قابل توجه کاندیدان محترم بست کادر علمی، دیپارتمنت آموزش کمپیوتر در موسسه تحصیلات عالی سمنگان و پوهنتون غزنی!

اعلان فاتحه نسبت وفات پدر دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی

06 دلو, 1397

به اطلاع استادان، کارمندان و دوستان رسانیده می‌شود، نسبت وفات پدر دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی که جنازه قبلاً به خاک سپرده شده

اطلاعیه مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

22 جدی, 1397

مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی برای سال تحصیلی 1398 در بخش ماستری انگلیسی (TESOL) 50% استادان پوهنتون ها و 50 % علاقه مندان را که دیپلوم لیسانس انگلیس

اطلاعیه امتحان کدری یک بست فزیک ولایت کندز

08 جدی, 1397

به اطلاع کاندیدان یک بست فزیک ولایت کندز رسانیده میشود که امتحان کدری شان به تاریخ 22 ماه جدی سال 1397 در پوهنتون تعلیم و تربیه اخذ می‌گردد کاندیدان که قبلاً ثب

اعلان فاتحه

04 قوس, 1397

به اطلاع دوستان و همکاران رسانیده میشود که مراسم فاتحه خوانی والده محترم پوهنوال غلان دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون  به روز دوشنبه تاریخ ۵ قوس از ساعت ۱۱ الی ۱۲

Pages