اطلاعیه اخذ امتحان بست کادری دیپارتمنت بیولوژی پوهنتون فاریاب

20 دلو, 1398

به اطلاع تمام کاندیدان بست کادری دیپارتمنت بیولوژی رسانیده میشود:

اعلان دعوت به داوطلبی

08 عقرب, 1398

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استد ربانی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک و بازسازی تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی (

Pages