سینمار محیط زیست در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی

Date
25 جدی, 1395
Time
12:15 ق.ظ25
Event Type
Community show
Location
Description

سینمار محیط زیست در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی