آغاز سال تحصیلی و فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت

01 Apr, 2019

روز شنبه تاریخ ۱۰ /۱ /۱۳۹۸ محفلی تحت نام (آغاز سال تحصیلی‌ و فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت) با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستگیرخاورین معاون امور علمی، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، محترم پوهاند منورشاه مالستانی سرپرست پوهنځی علوم اجتماعی، استادان پوهنځی‌علوم اجتماعی، کارکنان اداری و محصلان پوهنځی در صحن پوهنځی علوم اجتماعی این پوهنتون تدویرگردید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازو سپس محترم پوهاند منورشاه مالستانی با خیرمقدم گفتن به مهمانان، استادان و محصلان، سال جدید و آغاز سمستر جدید تحصیلی را برای استادان و محصلان تبریک گفته به تعقیب آن از کارکردهای ادارۀ آن پوهنځی درسال۹۷یاد آور شدند. بعدا محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین و محترم پوهندوی دکتورامید افغان نیز سال جدید و سمستر جدید تحصیلی را برای استادن و محصلان تبریک گفتند. بعد از آن چند پارچه آهنگ که بخاطر وصف بهار در نظر گرفته شده بود به وسیلۀ- محصلان رشته جامعه شناسی سروده شد. در اخیر برای ۱۲ تن استادان، چهار تن مامورین، سه تن اول نمره‌های عمومی و رئیس کمیته محصلان این پوهنځی تحسین نامه از جانب هیأت رهبری پوهنتون اهدا گردید. مجلس با دعای خیر خاتمه یافت.