ارایۀ مودل جدید برای کمیتۀ تحقیق

17 Mar, 2019

روز شنبه تاریخ 25 حوت سال 1397 ساعت 9:30 قبل از ظهر مجلسی با اشتراک محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، آقای دکتر حبیب الله وجدی، آقای دکتر مایکل بلوندل، روئسای پوهنځی‌ها، آمران برخی دیپارتمنت‌ها و اعضای کمیته انسجام تحقیقات علمی پوهنتون دایر گردید.

مجلس با سخنان مقدماتی محترم دکتر اسدی رئیس پوهنتون آغاز گردید سپس مایکل بلوندل اظهار نظر نمود. در اخیر پوهنوال خاورین مودل جدید برای کمیته تحقیق ارایه نموده و روی مطالب ارائه شده بحث صورت گرفت. قابل ذکر است که در بحث و غنی ساختن مودل، محترم دکتر وجدی نقش فعال داشتند. محفل با دعای خیر پایان یافت.