اطلاعیۀ مرکز تحصیلات فوق لیسانس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

31 Oct, 2018

روز دوشنبه تاریخ 7 عقرب سال روان، از بازیکنان فوتسال پوهنځی‌های نه گانه با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان پوهنتون، محترم پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی، استادان ومحصلان طی محفلی تقدیر به عمل آمد. این رقابت‌ها که به منظور انتخاب تیم برتر بین پوهنځی‌های نه گانه راه اندازی شده بود، در نتیجه تیم پوهنځی تربیت بدنی مقام اول، تیم پوهنځی زبان وادبیات مقام دوم، تیم پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی مقام سوم را از آن خود کردند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازشد، سپس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی در بخشی از سخنان خود چنین فرمودند: یک ورزشکار از نیروی جسمی وفکری خود در رشدهدف‌های اسلامی و معنوی جامعه استفاده کند و چنین نباشد که استفاده نادرست از ورزش را وسیله انحطاط شخصیت خود وجامعه قرار دهد. ورزش در رشد فردی و اجتماعی تاثیر داشته و ورزش هر جامعه، چون آیینۀ انعكاس دهندۀ فرهنگ آن جامعه است. بنابر این ورزش مقوله‌ای است كه می‌تواند مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ... را تحت شعاع خود قرار دهد. بعداً محترم پوهاند فضل الحق فضل، محترم پوهنوال محمد رسول زلمی در رابطه به موضوع ابراز نظر کردند. در اخیر محفل با اهدای تقدیرنامه‌هایی از طرف ریاست پوهنځی تربیت بدنی جهت قدر دانی از کارکردهای خستگی ناپذیر محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، هیأت رهبری پوهنتون، واستادانی که در این عرصه زحمت کشیده اند به پایان رسید.