افتتاح نمایشگاه کتاب

11 Sep, 2018

به روز دوشنبه تاریخ 19 سنبلۀ سال روان، نمایشگاه کتاب از جانب اتشۀ فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی دایر گردید. نمایشگاه با قطع نوار توسط محترم پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون ، محترم حمید رضا شیرزاد کارشناس اتشۀ فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و هیأت محترم رهبری پوهنتون افتتاح گردید. نمایشگاه مذکوربرای مدت یک هفته به روی علاقه مندان باز است.