افتتاح ورکشاپ ( edx ) برای اعضای کادر علمی پوهنتون

12 Feb, 2018

روز یکشنبه مورخ 22 دلو سال 1396 ورکشاپ ( EDX ) که از جانب اداره محترم برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) برای اعضای کادر علمی پوهنتون، با اشتراک معاون امور علمی پوهنتون، زمینه سازان و ترینران ورکشاپ و اشتراک کننده های ورکشاپ دایر گردید.

ورکشاپ با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز، سپس پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون پیرامون اهمیت موضوع صحبت نموده، تدویر چنین ورکشاپ ها را برای اعضای کادر علمی یک گام مهم و ارزنده خواندند.سپس ورکشاپ عملاً آغاز گردید.

قابل یاد آوری است که ورکشاپ مذکور به مدت سه روز ادامه دارد.