افتتاح پروگرام های آموزش زبان انگلیسی در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

18 Feb, 2018

روز شنبه مورخ 28 دلو سال 1396 پروگرام های آموزش زبان انگلیسی مطابق تفاهم‌نامه‌ یی که قبلاً بین پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و اداره محترم KETN-MCIT به امضا رسیده بود، با حضور داشت پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، انجنیر محمد اکبر موج رئیس موسسه KETN ، استاد یار محمد بهرامی پروجکت منیجر پروژه و پوهندوی حکیم عظیمی استاد و آمر دیپارتمننت زبان انگلیسی افتتاح گردید.

پروگرام با سخنان مقدماتی پوهندوی حکیم عظیمی آغازگردید، سپس پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی پیرامون اهمیت و ضرورت پروگرام صحبت نموده و از محصلان اشتراک کننده خواستند که در یادگیری زبان انگلیسی و زبان های ملی کشور کوشا باشند تا مصدرخدمت به جامعه وکشور شان گردند، در ادامه محترم محمد اکبر موج رئیس موسسه KETN در مورد موثریت پروگرام صحبت نموده و از هیآت رهبری پوهنتون سپاس گزاری نمودند که زمینه ساز تدویر چنین برنامه شده اند.

شایان ذکر است که پروگرام متذکره برای مدت 15 ماه دوام می نماید

.