افتتاح کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

03 Jun, 2018

روز شنبه مورخ 12جوزا سال روان، دور اول کنفرانس های علمی ربع وار سال1397 از جانب مرکز انسجام تحقیقات علمی برای اعضای کادرعلمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امورعلمی پوهنتون، روئسای پوهنځی‌ها، آمران دیپارتمنت‌ها، استادان و محصلان پوهنتون دایر گردید.

کنفرانس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط یک تن از استادان اشتراک کننده آغاز گردید، بعد از آن پوهنوال غلام دستگیر خاورین، معاون امورعلمی پوهنتون پیرامون اهمیت تحقیق و نقش آن در تولید علم صحبت نموده افزودند که سعی به عمل آید تا استادان گرامی یافته ها و اندوخته ها ی علمی خویش  را از راه شبکۀ جهانی انترنت با جهانیان شریک سازند.از استادان اشتراک کننده تقاضا نمودند که از تحقیقات خویش درصنف ها استفاده نمایند.درادامه پوهنیار سید حسین حسینی سجاد استاد پوهنځی روانشناسی و مسؤول امور کمیتۀ انسجام تحقیقات پوهنتون روی تقسیم بندی ها و تعیین هیئات ژوری در گروپ های سه گانه معلومات لازم را ارائه نمودند. به تعقیب آن سلسلۀ ارایۀ کنفرانس های علمی استادان رسماً آغازگرید

 قابل ذکراست که کنفرانس‌های مذکور به مدت سه روز در سه بخش بطور همزمان ادامه داشته و به روزدوشنبه پایان خواهد یافت.