افتتاح کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

26 Jun, 2019

روزدوشنبه تاریخ 3 سرطان سال روان، دور اول کنفرانس های علمی ربع وار سال 1398 از جانب مرکز انسجام تحقیقات علمی برای اعضای کادرعلمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امورعلمی پوهنتون، روئسای پوهنځی‌ها، آمران دیپارتمنت‌ها، استادان پوهنتون دایر گردید.

کنفرانس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، بعد از آن پوهنوال غلام دستگیر خاورین، معاون امورعلمی پوهنتون پیرامون اهمیت تحقیق صحبت نموده افزودند: استادان در کنار وظایف اصلی شان مکلف اند تا از راه‌ کارهای تحقیقی شان در تولید علم نیز نقش خویش را ایفا نمایند و از استادان اشتراک کننده تقاضا نمودند تا آنعده موضوعاتی را برای کارهای تحقیقی خویش انتخاب کنند که بیشتر جنبۀ کاربردی داشته باشد. درادامه پوهنیار مرتضی خاوری استاد پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی و معاون مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون روی تقسیم بندی ها و تعیین هیئات ژوری در گروپ های سه گانه معلومات لازم را ارائه نمودند. به تعقیب آن سلسلۀ ارایۀ کنفرانس های علمی استادان رسماً آغازگرید قابل ذکراست که کنفرانس‌های مذکور به مدت دو روز در سه بخش بطور همزمان ادامه داشته و به روزسه شنبه پایان خواهد یافت.