اهدای مدال های صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور برای سه تن از استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

12 Nov, 2019

روز دوشنبه تاریخ 20عقرب 1398، نیکو داشت از کارکردهای سه تن از استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی هریک: محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون امور مالی و اداری پوهنتون، محترم پوهنمل محمد ضمیر خالقیار رئیس پوهنحی تعلیمات اسلامی و محترم پوهندوی ذکیه ظاهر شریفیان استاد دیپارتمنت ریاضی که قبلاٌ استادان مذکور از جانب وزارت تحصیلات عالی غرض تفویض مدال‎ها به ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان معرفی گردید بودند، مدال‌ های شان طی نشست رسمی در دفتر مقام ریاست این پوهنتون با حضور داشت محترم پوهمنل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان پوهنتون، روئسای پوهنځی‌ها واستادان اهدا گردید. متقابلاً هرسه تن استادانی‌ که مستحق مدال‌ها گردیده بودند از هیأت رهبری پوهنتون اظهار سپاس و امتنان نمودند.