برنامۀ ارتقای ظرفیت کارمندان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

16 Jul, 2019

این برنامه از طرف محصلان خلاق پوهنځی کمیپوتر ساینس به همکاری موسسۀ حقوقی وعمرانی پناهگاه بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدا استاد ربانی دایر گردیده بود که از تاریخ اول حوت 1397 شروع و به تاریخ 20 سرطان 1398خاتمه یافت. این برنامه شامل هفت مهارت کمپیوتری بود که به سیستم (ICDL) توسط محصلان خلاق پوهنځی کمیپوتر ساینس تدریس گردید.

امروز تاریخ 23 سرطان 1398 طی محفلی تصدیقنامه‌های فارغان برنامۀ آموزشی مذکور توزیع گردید. در این محفل محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، محترم پوهندوی قربانعلی فروغ رئیس پوهنځی کمپیوتر ساینس، محترم بانو فرخنده یعقوبی آمر منابع بشری پوهنتون، محترم عبدالحلیم قاضی‌خیل مسؤول موسسۀ حقوقی وعمرانی پناهگاه، ترینران برنامه ( محترم بانو مریم عالمی، محترم عبدالحکیم قاضی‌خیل، محترم ایمل صافی، محترم محمد فواد کریمی و محترم بانو ماریا منصوری) وکارمندان اداری حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم عبدالحلیم قاضی‌خیل، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین، محترم پوهاند فضل الحق فضل، محترم پوهندوی قربانعلی فروغ وازترینران برنامه محترم بانومریم عالمی و محترم عبدالحکیم قاضی‌خیل و به نماینده‌گی از کارمندان محترم ظفیرالله امینی هر کدام به نوبه خویش پیرامون موضوع ابلاغ سخن کردند.

در اخیر برای فارغان این برنامه تصدیقنامه‌ها و برای ترینران تقدیرنامه‌ها اهدا گردید. محفل با دعای خیر پایان یافت.