برگزاری ورکشاپ روش‌های جمع آوری منابع دیجیتالی در تحقیق توسط دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی

16 Jul, 2019

دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی ورکشاپ روش‌های جمع آوری منابع دیجیتالی در تحقیق را برای محصلان صنف چهارم خویش با هدف آشنایی با روش‏های تحقیق علمی و جمع آوری مقالات و کتاب‏ها از ژورنال ها و وب سایت‌های معتبر علمی به روز شنبه تاریخ22 سرطان  برای  یک روز در مرکز ICT پوهنتون برگزار نمود.

این ورکشاپ با حضور و استقبال گستردۀ محصلان دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی برگزار گردید. در ابتدا پوهنیار محمد رضا رضایی آمر دیپارتمنت تکنالوژی  معلوماتی تشریف آوری اشتراک کننده گان را در وکشاپ مذکور خیر مقدم گفتند و در مورد اهمیت این ورکشاپ معلومات ارائه کردند. سپس پوهنیار عصت الله یاری به معرفی انواع سایت‌ها و ژورنال‌های معتبر علمی و بین المللی پرداختند و نحوۀ جستجو و دانلود مقالات و مطالب  را برای محصلان تشریح نمودند. به تعقیب آن محصلان اشتراک کننده به صورت عملی مطالب فرا گرفته شده را تمرین نمودند. در اخیر برنامه محترم  پوهندوی قربانعلی فروغ  رئیس پوهنځی کمپیوتر ساینس، از استادان دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی از جهت برگزاری ورکشاپ اظهار تشکر نمودند و نکاتی را برای محصلان در رابطه به اهمیت تحقیق و جایگاه آن در تحصیلات عالی بیان کردند. برنامه با دعای خیر خاتمه یافت.