تجلیل ازسیزدهمین دور فراغت محصلان کمپیوترساینس

19 Jan, 2019

روز پنجشنبه تاریخ 20 جدی سال روان، ازسیزدهمین دور فراغت محصلان پوهنحی کمپیوتر ساینس با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون اداری و مالی پوهنتون، پوهندوی قربانعلی فروغ رئیس پوهنحی کمپیوترساینس، معاون پوهنحی، آمرین دیپارتمنت ها، استادان، محصلان وخانواده‌های محترم شان تجلیل به عمل آمد.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم پوهندوی قربانعلی فروغ، محترم جنرال وزیری سخنگوی اسبق وزارت محترم دفاع ملی ازطرف اولیای فارغان، سه تن از فارغان این پوهنحی هرکدام به نوبۀ خویش پیرامون موضوع صحبت نمودند و فراغت محصلان را برای خودشان وخانواده‌های شان تبریک وتهنیت گفته وموفقیت‌های مزیدی از بارگاه ایزد منان برای شان استدعا نمودند؛ سپس در لحظات اخیر محفل توزیع تحسین نامه ها وتصدیق‌نامه‌ها از طرف پوهنحی کمپیوترساینس برای فارغان تفویض گردید. محفل با دعای خیر پایان یافت.