تجلیل ازچهارمین دور فراغت محصلان پوهنځی تعلیمات اسلامی

19 Jan, 2019

روز دو شنبه تاریخ 17 جدی سال روان، ازچهارمین دور فراغت محصلان پوهنځی تعلیمات اسلامی با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهنیار محمد ضمیر خالقیار رئیس پوهنځی تعلیمات اسلامی، استادان، محصلان وخانواده‌های محترم شان درتالار ادیتوریم پوهنتون، تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم پوهنیار محمد ضمیر خالقیار، محترم رضوان الله رهیاب یک تن از فارغان و محترم عبدالوکیل یک تن از اولیای فارغان هرکدام به نوبۀ خویش پیرامون موضوع ابراز نظر کردند وفراغت محصلان را برای خودشان وخانواده‌های شان تبریک وتهنیت گفتند وموفقیت‌های مزیدی از بارگاه ایزد منان برای شان استدعا نمودند؛ سپس در لحظات اخیر محفل لوح سپاس از طرف فارغان برای محترم دکتر اسدی و استادان پوهنځی تعلیمات اسلامی، وتصدیق‌نامه‌ها از طرف پوهنځی تعلیمات اسلامی برای فارغان تفویض گردید. محفل با دعای خیر پایان یافت.